Framtidens lärande tar form i Rimbo

0
736

Framtidens lärande tar form i Rimbo

Framtidens lärande är utgångspunkten då lärare och arkitekter arbetar fram konceptet för den nya skolan i Rimbo. Skolan byggs för 350 elever i förskoleklass och årskurs 1-3, på platsen där Bålbroskolan tidigare stod. Rimbo nya skola är ett projekt som omfattar även en kulturscen och lokaler för kulturskolan.

Kommunikation, samarbete, kritiskt tänkande och kreativitet
En arbetsgrupp som består av lärare och annan skolpersonal har sedan i höstas arbetat tillsammans med arkitekter för att ta fram en skolbyggnad som motsvarar den pedagogik man vill bedriva på Rimbo Nya skola. Arbetsgruppen har träffats i ett antal workshops, gjort studiebesök, skissat och prövat sig fram till den ritning som nu ligger på bordet. Byggprojektet förbereds just nu av Fastighetsavdelningen för upphandling.

  • En nyckel till framgång för eleverna är att lärare samarbetar och lär av varandra. Därför skapas Rimbo Nya skola så att varje årskurs är ett arbetslag, där ett antal lärare samarbetar runt 60-80 elever i samma ålder. Ingen lärare kommer att ha ett ”eget rum” med ”egna elever”.
  • Eleverna och lärarna har sin skoldag i en hemvist, som består av ett antal stora och små rum och ”mellanrum” där lärandet kan organiseras på ett flexibelt sätt, beroende på ämne, tema och elevernas behov. Varje hemvist har också en ateljé och andra rum där det ämnesövergripande arbetssättet kan bre ut sig, samt ett arbetsrum för personalen.

Uppdraget att utbilda barn för framtidens liv och arbetsliv står i fokus när Rimbo Nya skola tar form. De barn som börjar i lågstadiet när Rimbo Nya skola står klar, kommer ut i arbetslivet runt 2030. Vi ser att förmågor som kommunikation, samarbete, kritiskt tänkande och kreativitet kommer att vara viktiga framöver, tillsammans med kunskaper i många ämnen. Den nya skolan ska skapa förutsättningar för ett sådant lärande – både till innehåll och form.

Lärande och kultur hänger ihop
I början av året beslutade kommunfullmäktige att den efterlängtade kulturscenen i Rimbo ska byggas i anslutning till skolan. Scenen kommer att bli en välutrustad, modern arena för teater, musik, dans, film och flera kulturella uttryck. Tanken är att skolans och kulturskolans egna produktioner och samlingar ska ta plats på scenen – men också turnerande rockband, orkestrar och teatergrupper. Kulturscenen kommer att kunna ta emot en publik på 350 personer och det blir möjligt att ordna evenemang på kvällar och helger där även skolans restaurang ingår.

Den sista pusselbiten i projektet faller på plats den 12 juni, då kommunfullmäktige väntas besluta att lokaler för kulturskola byggs i anslutning till skolan och scenen. Idag bedrivs verksamheten i tillfälliga lokaler vid Långsjöskolan, av Kulturskolan i Rimbo som är en ekonomisk förening. Kulturskolan erbjuder undervisning på alla instrument, sång, ensemblespel och musikproduktion.

Den nära kopplingen till kulturscenen blir ett självklart lyft för kulturskolan, både som en naturlig plats för framträdanden och evenemang – och som en plats för lärande med studios och annan utrustning. Kulturskolan kommer även att fortsätta sin verksamhet på Långsjöskolan för att göra det möjligt för eleverna i mellan- och högstadiet att spela instrument och sjunga under sin skoldag.

I och med att kulturskolans lokaler byggs vid Rimbo Nya skola som blir en lågstadieskola, planerar man att utöka sin verksamhet för yngre barn. Kulturskolans nya lokaler kommer även att inrymma rum för drama, dans och media. När skola, kulturskola och kulturscen finns på samma ställe skapas möjligheter till samarbete och samutnyttjande av lokaler och resurser.

En stor satsning i Rimbo
Hela projektet har en budget på 130 miljoner kronor och målsättningen är att skolan tar emot sina första elever i augusti 2019. Skolan blir en plats där framtidens lärande tar form. Kulturscenen med sin stora kapacitet kommer att bli en samlingsplats såväl på orten som i kommunen och regionen. Kulturskolans goda samarbete med lokala aktörer, och med högre utbildningar som Musikhögskolan i Stockholm och Uppsala universitet, kan ge upphov till nya spännande saker.

När utbildning och kultur krokar arm finns rika möjligheter till tillväxt, både för barn och människor i alla åldrar som deltar i verksamheterna – och för orten och dess företag, arbetsplatser och föreningar.

Den här texten finns även tillgänglig på Norrtälje kommuns webbsida http://www.norrtalje.se/nyheterna/2017-05/framtidens-larande-tar-form-i-rimbo/

LEAVE A REPLY