Långsjöskolans organisation, klasslärare, mentorer och klassrum HT 2017

0
1570

Långsjöskolans organisation, klasslärare, mentorer och klassrum HT 2017

Här kommer den information gällande klasslärare, mentorer och klassrum till HT 2017 som utlovats i tidigare utskick. I dagsläget har vi några lärar- och fritidstjänster som ännu inte är tillsatta men då vi har sökanden till dessa tjänster räknar vi med att kunna avsluta rekryteringarna inom kort så att allt är klart till skolstarten i augusti. För att försöka förtydliga vilka klassrum respektive årskurs kommer att ha till förfogande finns en skiss över skolbyggnaderna bifogad efter genomgången av årskursteamen.

Årskursteam F-klass
Årskursteamledare: Helene Eriksson
Lärare/mentorer: Helene Eriksson, Birgitta Holmberg, Eva Nydahl och Elisabeth Hedlöf
Fritids: Tinna Holm-Lans, Lotta Danielsson, Cattis Forsling, Jessika Skans, Micke Grann
Undervisningslokaler: M-hus: Nedre tornet

Årskursteam 1
Årskursteamledare: Petra Eriksson
Lärare/mentorer: Petra Eriksson, Camilla Modenius, Malin Mörnberg Rosling
Fritids: Marianne Fredriksson Jonsson, Emmy Naess, Solveig Jansson, Sandra Danielsson
Undervisningslokaler: Nedre M-hus

Årskurs 1 kommer att arbeta i tre grupper vid olika tillfällen under sina skoldagar. När de kommer till skolstart den 22 augusti träffas de i sina nuvarande klasskonstellationer första dagen. Mer information om arbetssättet kommer årskursteamet att ge inför skolstart och vid höstens föräldramöte.

Teamledare fritids åk F-1: Tinna Holm-Lans

Årskursteam 2
Årskursteamledare: Anette Lubi
Lärare/mentorer: Anette Lubi, Maria Wahlström, Malin Granat, Hanna Hellström
Fritids: Nilla Johansson, Amanda Sporrong, Therese Johansson, Kenta Höijer, Johan Karlsson
Undervisningslokaler: Övre M-hus

Carina Nilsson och Elisabeth Karlsson (Långsjö), som skulle ha haft årskurs 2 kommande läsår kommer att avsluta sina tjänster på Långsjöskolan och Petra Eriksson (Bålbro) fortsätter arbeta med blivande årskurs 1. I och med det kommer eleverna i årskurs 2 få tre nya lärare/mentorer. De som idag har Petra Eriksson som klasslärare kommer att få Maria Wahlström som mentor, Carina Nilssons klass kommer att få Anette Lubi som mentor och Elisabeth Karlssons klass kommer att få Hanna Hellström Sjöblom som mentor. Malin Granat fortsätter som mentor med sin nuvarande klass.

Årskursteam 3
Årskursteamledare: Tina Magnusson
Lärare/mentorer: Tina Magnusson, Linn Emmoth, Irene Jöngren. Lärarna fortsätter med sina klasser.
Fritids: Madde Olausson, Therese Danielsson och vakant.
Undervisningslokaler: M-hus: Övre tornet

Teamledare Fritids åk 2-6: Madelen Olausson

Årskursteam 4-6
Eventuella förändringar vad gäller mentorskap, det vill säga vem som blir respektive elevs mentor i årskurs 4, 5 och 6 kommer årskursteamen att informera om i augusti inför skolstart.

Årskursteam 4
Årskursteamledare: Johan Eskhult
Lärare/mentorer: Johan Eskhult, Johanna Markström, Per Olsson, Mariss Sommarström
Undervisningslokaler: Paviljongen

Årskursteam 5
Årskursteamledare: Karin Dyvik
Lärare/mentorer: Karin Dyvik, Sandra Emmoth, Carina Olofsson Persson, Vakant SV/SO (rekrytering pågår)
Undervisningslokaler: Paviljongen

Årskursteam 6
Årskursteamledare: Carina Sjölander
Lärare/mentorer: Carina Sjölander, Lotta Boldh, Margareta Lindberg, Åsa Ulfhielm
Undervisningslokaler: Y-huset

Fritids 4-6
Jerry Björling och Nichlas Sporrong
De kommer att ha sina lokaler i rummet ovanför lilla matsalen i matsalsbyggnaden men även tillgång till andra lokaler i skolan.

Årskursteam 7
Årskursteamledare: Helena Alfredsson
Lärare/mentorer: Helena Alfredsson, Jennie Pettersson, John Dilellio, Erico Oller Westerberg, Ella Binder, Vakant NO/MA (rekrytering pågår)
Undervisningslokaler: Övre H-hus
Årskurs 7 kommer att göra sin mentorsuppdelning i augusti. Information kommer att skickas ut i ett välkomstbrev vid skolstart.

Årskursteam 8
Årskursteamledare: Amanda Nitschmann
Lärare/mentorer: Amanda Nitschmann, Magnus Karlsson, Pia Lundin, Charlott Salo, Anders Bergström, Sara Sundblom
Undervisningslokaler: Nedre H-hus

Mentorskap
Lö09a (Före detta Bo09a): Amanda Nitschmann, Anders Bergström
Lö09b (Före detta Bo09b): Magnus Karlsson, Charlott Salo
Lö09c (Före detta Lö09): Pia Lundin, Sara Sundblom

Årskursteam 9
Årskursteamledare: Carina Granström
Lärare/mentorer: Carina Granström, Fredrik Jakobsson, Irina Rubin, Sara Lugnet, Helene Tollbring, Anton Sandlén, Hillevi Nordin
Undervisningslokaler: Nedre H-hus & Övre H-hus

Mentorskap:
Lö08a (Före detta Bo08a): Irina Rubin
Lö08b (Före detta Bo08b): Sara Lugnet
Lö08c (Före detta Lö08a): Fredrik Jakobsson, Helene Tollbring
Lö08d (Före detta Lö08b): Anton Sandlén, Carina Granström
De klasser som har en mentor kommer att få stöttning av Hillevi Nordin.

Resursklassen
Teamledare: Marie Högberg
Lärare/mentorer: Anette Nilsson Pettersson och vakant lärartjänst (rekrytering pågår)
Resursassistenter: Joakim Zetterberg Månsson, Karin Mattsson samt två vakanta tjänster (rekrytering pågår)
Undervisningslokaler: Y-huset

Den särskilda undervisningsgruppen ”Lilla gruppen”
Teamledare: Marie Högberg
Lärare i flera ämnen: Marie Högberg
Resursassistenter: Sussie Eriksson, Ann-Marie Karlsson, Gertrud Säterli
Undervisningslokaler: Y-huset

Med vänliga hälsningar

Skolledning och personal på Bålbro- och Långsjöskolan

Vid frågor eller funderingar när det gäller höstens organisation får du som förälder/vårdnadshavare gärna kontakta rektor eller biträdande rektorer.

Niclas Gustafsson, rektor
niclas.gustafsson@norrtalje.se

Erik Nord, biträdande rektor (åk 7-9)
erik.nord@norrtalje.se

Sara Björklund, biträdande rektor (f-6/fritids)
sara.bjorklund@norrtalje.se

Cecilia Evans, biträdande rektor
cecilia.evans@norrtalje.se

 

Karta över skolans område och byggnader

 

Skiss över skolans byggnader och årskursteamens lokaler
Bakgrund
Som det tidigare har informerats om ska Bålbro- och Långsjöskolan bli en gemensam skolenhet från och med höstterminen 2017 under namnet Långsjöskolan. I och med sammanslagningen kommer det att ske en omorganisation av skolans arbetslag. Den nya organisationen har tagits fram av skolledningen och all personal tillsammans och ska vara ett stöd i allas vårt arbete mot visionen:

Trygghet för lärande
Lärande för utveckling
Utveckling för alla

Mål och syfte: Trygg skolmiljö med lärande och utveckling i fokus
Syftet med omorganisationen är att skapa bättre förutsättningar för en trygg och trivsam skolmiljö där elevernas lärande och utveckling är i fokus. Målsättningarna är att alla elever ska trivas i skolan, känna sig studiemotiverade och att alla elevers måluppfyllelse ska bli ännu bättre i alla ämnen.

 • Trygga och kompetenta vuxna som har tät kontakt med elever och vårdnadshavare skapar en trygg skolmiljö.
 • Pedagogerna ges bättre möjligheter att samarbeta och ta ett gemensamt ansvar för alla elevers lärande och kunskapsutveckling.
 • Eleverna undervisas av behöriga lärare.
 • Förbättrade möjligheter till samverkan och samarbete mellan skola och hem.
 • Förtydligande av olika funktioners uppdrag – vem gör vad.
 • Skolledningen kan ta del av och få insyn i elevernas och medarbetarnas dagliga arbete.

Den nya organisationen
Vi har valt att försöka förklara den nya organisationen i punktform och med hjälp av en bild av organisationen.

 • Verksamheten kommer att organiseras i årskursteam.
 • Årskursteamet är ett arbetslag som utgörs av de lärare som har sin huvudsakliga undervisning i årskursen.
 • Varje årskursteam kommer att ha en lärare som också är teamledare. Teamledarna utgör tillsammans med rektor/biträdande rektorer skolans ledningsgrupper.
 • Personalen på fritids kommer att ingå i ett årskursteam och ett fritidsteam för att stärka samarbetet mellan skola och fritids för att ge en tydligare helhetsbild av den enskilde eleven.
 • Årskursteamets elever utgörs av de klasser som tillhör årskursen. Bålbroklasserna kommer att behålla sin bokstav, a och b, medan Långsjöklasserna kommer att få bokstaven c eller d. Det innebär till exempel att nuvarande Bålbro 7a och 7b kommer att heta Långsjö 8a och 8b medan Långsjö 7 kommer att heta Långsjö 8c.
 • Mentorskapet kommer att delas av de pedagoger som ingår i årskursteamet. Lärarna i slöjd, bild, musik och hemkunskap kommer att fördelas mellan årskursteamen 4-9 då de främst undervisar dessa elever.
 • Elevhälsoteamet (EHT) är gemensamt för hela skolan och dess arbete samordnas av en biträdande rektor på delegation av rektor. I EHT ingår funktioner som kuratorer, skolsköterskor, skolpsykolog, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog och speciallärare. EHT arbetar till exempel med extra anpassningar för elever i undervisningen, särskilt stöd och åtgärdsprogram, likabehandlingsplanen, drogförebyggande arbete, systematiskt arbete mot ogiltig frånvaro med mera.

Organisationskarta HT 2017
Antalet cirklar symboliserar inte det faktiska antalet pedagoger i respektive årskursteam då det är beroende av antalet elever i årskursteamet.

Antalet cirklar symboliserar inte det faktiska antalet pedagoger i respektive årskursteam då det är beroende av antalet elever i årskursteamet.
SHARE
Previous articleInformation om Lejdet
Next articleMånadsbrev maj-juni

LEAVE A REPLY