Skolledningen informerar

0
592

Måndag 10 april
I måndags deltog alla elever och personal på skolan i den nationella minut som utlysts av statsminister Stefan Lövén, för att hedra dem som föll offer i Stockholmsattentatet den 7 april. Det märktes att alla var tagna av händelsen och stundens allvar när vi höll den tysta minuten. Lärarna ombads även att prata med barnen/ungdomarna om händelsen under måndagen.

Bålbro- och Långsjöskolan blir en skolenhet
Som vi tidigare har informerat om kommer Bålbroskolan och Långsjöskolan att slås ihop till en skolenhet fr o m höstterminen 2017. Det innebär att alla som gjort skolval (till förskoleklass och åk 7) till Bålbro eller Långsjö under våren har erbjudits plats på Långsjöskolan till hösten. Rektor har lämnat önskemål till Barn- och utbildningsförvaltningen (BoU) samt Barn- och skolnämnden (BSN) om att överväga ett nytt namn på skolenheten som en del i uppstarten av den ”nya” skolenheten. Vi avvaktar besked i frågan.

Rimbo nya skola
Processen att ta fram underlag för arkitekterna har nu nått sitt slut. Arbetsgruppen har utfört sitt uppdrag med stort engagemang och kompetens, vilket har resulterat i att arkitekterna har tagit fram ett upphandlingsunderlag inför byggandet av den nya skolan. Just nu pågår ett upphandlingsförfarande och vi avvaktar med spänning resultatet av den.

Resultaten från Våga visa-enkäterna
Efter påsklovet kommer vi att redovisa resultaten av skolans kund-/brukarundersökning Våga visa. Enkäten har besvarats av elever i åk 3, 6 och 8 samt vårdnadshavare med barn i förskoleklass, åk 3, 6 och 8. Vi vill också tacka alla föräldrar som tog sig tid att besvara enkäten.

Grundsärskolans flytt från Långsjöskolan till Grindskolan i Norrtälje
Just nu pågår de ombyggnationer som ska genomföras på Grindskolan inför grundsärskolans flytt. Grundsärskolan kommer att vara kvar på Långsjöskolan tills lokalerna på Grindskolan är färdigställda, besiktigade och inflyttningsklara. I dagsläget har vi inget exakt datum för detta.

Klassindelning åk 7
Vi har tagit del av elevernas önskemål när det gäller delaktighet och vad de tycker är viktigt för oss vuxna att tänka på vid klassindelningen. Alla elever har fått möjlighet att önska 1-4 kamrater som de vill vara klasskompis med. Inom ett par veckor räknar vi med att vara klara med klassindelningarna så att de kan presenteras för elever och föräldrar.

Språkval inför åk 7
Inom kort kommer alla elever i åk 6 att få en språkvalsblankett med sig hem. De tre moderna språk som vi kan erbjuda är tyska, franska och spanska. De elever som behöver extra stöd i engelska för att nå kunskapskraven för betyget E har möjlighet att välja extra engelska istället för något av de tre moderna språken som det erbjuds undervisning i.

Slutligen…
vill vi önska alla en riktigt
Med vänliga hälsningar
Niclas Gustafsson, rektor
Sara Björklund, bitr. rektor
Erik Nord, bitr. rektor
Cecilia Evans, bitr. rektor

LEAVE A REPLY